Jackson ThomasJackson Thomas

Born 04:20 PM on 11/16/2023

Weight: 6lbs 11oz

Length: 17"

Proud Family: Alissa & Jacob