Athena RaiAthena Rai

Born 12:48 AM on 11/01/2023

Weight: 5lbs 9.3oz

Length: 18"

Proud Family: Alexis & Dalton